Chỉ thị 10 của TPHCM khác chỉ thị 15,16,19 của Chính phủ như thế nào?

Chỉ thị 10 được Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong ký ban ngày 19.6 quy định một số biện pháp phòng chống dịch cấp bách với những nội dung cụ thể, căn cứ trên hai Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nhưng có một số giải pháp mạnh hơn Chỉ thị 16 hoặc mạnh hơn Chỉ thị 15.

Infographic

Lên top