Chế độ phụ cấp chống dịch COVID-19 được tính như thế nào?

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 16/NQ-CP về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19.

Infographic

Lên top