Chân dung tân Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn

1.4.2021, tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá XIV, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội.

Infographic

Lên top