Chân dung Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường

Ngày 25.6.2021 tại kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Cần Thơ khoá X, đồng chí Trần Việt Trường được bầu giữ chức Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026.

Infographic

Lên top