Cập nhật bản đồ cấp độ dịch Hà Nội: Những nơi nào đang là vùng cam?

Hà Nội - Toàn thành phố vẫn ở cấp độ 2 trong phòng chống dịch, tuy nhiên đã không còn quận, huyện nào vùng xanh. 

 

Infographic

Lên top