Các tỉnh, thành phố tổ chức Đại hội Đảng bộ trong tuần này

Từ 11-18.10, ngoài Hà Nội và TPHCM sẽ có thêm nhiều tỉnh, thành phố tổ chức Đại hội Đảng bộ.

Infographic

Lên top