Các điểm cách ly, phong toả, giãn cách chống COVID-19 trên toàn quốc

Sau nhiều chùm ca bệnh phức tạp, tốc độ lây lan nhanh, nhiều tỉnh thành, địa phương đã quyết định cách ly y tế, phong toả hoặc thực hiện giãn cách xã hội để chống dịch COVID-19.

Infographic

Lên top