Các địa phương quy định xét nghiệm, cách ly khi về quê ăn Tết ra sao?

Các địa phương đang có những quy định cách ly, xét nghiệm, khai báo y tế khác nhau đối với người dân chuẩn bị về quê ăn Tết.

Infographic

Lên top