Các địa điểm làm căn cước công dân gắn chip tại Hà Nội

Ở Hà Nội đến đâu để làm thẻ căn cước gắn chip là câu hỏi được nhiều bạn đọc quan tâm. Báo Lao Động đã tổng hợp các địa điểm làm căn cước công dân gắn chip trên địa bàn thành phố Hà Nội theo bảng dưới đây.

Infographic

Lên top