Các bước trong quy trình bầu Thủ tướng Chính phủ

Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV bước sang tuần làm việc thứ hai với nội dung chủ yếu là công tác nhân sự, kiện toàn 25 chức danh lãnh đạo trong đó có Thủ tướng Chính phủ. Về quy trình bầu cử chức danh Thủ tướng Chính phủ sẽ được thực hiện theo quy định tại Nghị quyết 102/2015 của Quốc hội về việc ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội.

Infographic

Lên top