Bộ Công an liên tiếp điều động, bổ nhiệm lãnh đạo nhiều đơn vị

Trong tháng 5 và đầu tháng 6.2020 vừa qua, Bộ Công an liên tiếp có nhiều quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương.

Infographic

Lên top