Biểu đồ diễn biến số ca mắc COVID-19 Hà Nội nửa tháng qua

Hà Nội - Trong nửa tháng qua, số ca mắc COVID-19 của thành phố có xu hướng tăng, đặc biệt số ca cộng đồng cũng tăng nhanh. 

 

Infographic

Lên top