Bí kíp đảm bảo an toàn cho học sinh tránh COVID-19 khi quay lại trường học

Với những diễn biến của dịch COVID-19 như hiện nay, việc vệ sinh khử khuẩn trường học là khâu quan trọng cho học sinh kể cả trước và sau khi học sinh quay trở lại trường học.

 

Infographic

Lên top