Bản đồ mức độ nguy cơ phòng, chống dịch COVID-19

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đưa ra các quy định mới về đánh giá mức độ nguy cơ trong phòng, chống dịch COVID-19.

Infographic

Lên top