Bản đồ dịch COVID-19 Hà Nội: Nơi nào đang ở cấp độ 3, cấp độ 4?

Hà Nội - Toàn thành phố vẫn duy trì mức độ phòng chống dịch ở cấp độ 2, có 4 xã phường thuộc cấp độ 3, có 1 phường thuộc cấp độ 4. 

Infographic

Lên top