Bản đồ chi tiết 60/63 tỉnh thành công bố cấp độ dịch COVID-19

Đến nay, đã có 60/63 tỉnh thành đánh giá xong cấp độ dịch COVID-19. Theo đó, có 26 tỉnh thành đạt tiêu chí vùng xanh (cấp độ 1, bình thường mới), 1 tỉnh cấp độ 3, 3 tỉnh chưa công bố cấp độ, các tỉnh còn lại cấp độ 2.

Infographic

Lên top