Bản đồ các tỉnh, thành công bố cấp độ phòng dịch COVID-19

Sau khi Chính phủ ban hành quy định về thích ứng an toàn COVID-19, nhiều tỉnh, thành đã công bố cấp độ thích ứng an toàn với dịch bệnh và biện pháp tương ứng.

 

Infographic

Lên top