Bà Nguyễn Thị Hồng - Nữ Thống đốc Ngân hàng nhà nước đầu tiên

Sau khi được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm, bà Nguyễn Thị Hồng trở thành nữ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đầu tiên.

Infographic

Lên top