Ảnh hưởng dịch COVID-19: Ai sẽ nhận được tiền hỗ trợ?

Chính phủ sẽ dành khoảng 30.000 tỉ đồng để hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Cụ thể, người nghèo được 1 triệu/tháng; người lao động phải nghỉ việc được 1,8 triệu/tháng.

 

Infographic

Lên top