Ai được miễn lệ phí cấp căn cước công dân?

Tại Điều 5 Thông tư 59/2019 của Bộ Tài chính có nêu rõ các trường hợp công dân được miễn lệ phí cấp căn cước công dân (CCCD) và không phải đóng phí cấp CCCD.

Infographic

Lên top