98,2% hộ tiền điện không tăng hoặc giảm khi áp dụng biểu giá điện 2020

Bộ Công thương vừa đưa ra biểu giá điện bán lẻ gồm 1, 3, 4 và 5 bậc và đề xuất chọn phương án giá điện 5 bậc thang. Nếu phương án này được thông qua, 98,2% tổng số hộ sử dụng điện ở mức dưới 700kWh/tháng thì tiền điện không tăng hoặc giảm.

 

Infographic

Lên top