9 chỉ tiêu phát triển của Hà Nội năm 2021

Ngày 28.11, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII đã đề ra các phương hướng, nhiệm vụ của thành phố trong năm 2021.

Infographic

Lên top