60 triệu liều vaccine COVID-19 tại Việt Nam sẽ về Việt Nam khi nào?

Việt Nam sẽ được cung ứng 60 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca, trong đó 30 triệu liều do công ty VNVC chuyển giao theo nguyên tắc phi lợi nhuận; 30 triệu liều từ hỗ trợ của COVAX Facility.

Infographic

Lên top