5 điểm khác biệt trong chống dịch COVID-19 của Việt Nam

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đánh giá rất cao công tác phòng chống dịch COVID-19 của Việt Nam từ việc phát hiện ca bệnh F0, cách ly tại chỗ đến việc áp dụng triệt để khoa học kỹ thuật vào công tác tuyên truyền, phát hiện và xử lý ca bệnh.

 

Infographic

Lên top