45 năm chiến thắng 30.4.1975 - Cuộc chiến chấn động địa cầu

Chiến thắng 30.4.1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, một biểu tượng về sự đoàn kết, anh dũng chiến đấu để thống nhất đất nước.

Infographic

Lên top