4 nhóm đối tượng nào được xét tuyển thẳng vào lớp 10 ở Hà Nội?

Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản gửi trưởng phòng GD&ĐT các quận huyện, thị xã, hiệu trưởng các trường THPT, giám đốc các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021 trong đó quy định 4 nhóm đối tượng được xét tuyển thẳng vào lớp 10.

 

Infographic

Lên top