4 loại giấy tờ cần phải sửa đổi khi đổi sang căn cước công dân gắn chíp

Chứng minh nhân dân (CMND) có liên quan đến hầu hết tất cả các giấy tờ cá nhân của công dân. Vì vậy khi đổi qua Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp, cần phải sửa đổi, cập nhật các giấy tờ liên quan sau đây


Infographic

Lên top