4 giống chó quý của Việt Nam được gọi là "quốc khuyển"

Việt Nam có bốn giống chó quý được gọi là "tứ đại quốc khuyển" không phải ai cũng từng gặp qua.

Infographic

Lên top