4 chính sách mới bắt đầu áp dụng từ tháng 2

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2.2021: Giữ nguyên mức lương tối thiểu vùng so với năm 2020; Dừng phát hành thẻ từ ATM, thay bằng thẻ chip; Bỏ quy định cấm ca sĩ hát "nhép";...

Infographic

Lên top