4 cấp độ tổ chức vận tải hành khách, liên tỉnh bằng đường bộ

Bộ Giao thông Vận tải đã đưa ra hướng dẫn tổ chức vận tải hành khách, liên tỉnh theo 4 cấp độ dịch nhằm đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

 

Infographic

Lên top