4 biến thể SARS-CoV-2 xuất hiện ở Việt Nam có đặc điểm gì?

Xuất phát từ chủng gốc Vũ Hán, đến nay Việt Nam ghi nhận bốn biến thể SARS-CoV-2 gồm Anh, Nam Phi, Rwanda châu Phi và một đột biến thể G.

Infographic

Lên top