3 loại giấy tờ quan trọng cần đi làm trước ngày 31.12.2021

Chỉ còn 1 tháng nữa năm 2021 sẽ kết thúc. Đây cũng là thời điểm người dân cần và nên đi làm một số loại giấy tờ quan trọng, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của mình.

 

Infographic

Lên top