25.000 F0 điều trị tại nhà, Hà Nội ra hướng dẫn mới để quản lý

Hà Nội - Số ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày liên tục ở mức cao, thành phố đã có hướng dẫn quy trình phối hợp trong việc quản lý, theo dõi F0 tại nhà.

 

Infographic

Lên top