20 địa điểm liên quan đến các ca nhiễm COVID-19 mới ở Đà Nẵng, Quang Nam

20 địa điểm tại Đà Nẵng và Quảng Nam đều là những nơi các ca bệnh COVID-19 mới nhất từng lui tới. Bộ Y tế phát thông báo khẩn 17, tìm kiếm những người liên quan để kịp thời ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Bộ Y tế đề nghị những người đã đến những địa điểm trên liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ. 

 

Infographic

Lên top