2 nhóm mức độ phòng dịch tại Hải Dương sau dừng cách ly xã hội toàn tỉnh

Sau ngày 3.3, Hải Dương phân chia 12 đơn vị hành chính cấp huyện ra làm hai nhóm nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh hiệu quả hơn. Những nơi đang bị phong tỏa tiếp tục thực hiện cho đến khi đủ thời gian quy định.

Infographic

Lên top