2 cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa sai phạm đất rừng như thế nào?

Dự án ban đầu là trồng rừng cảnh quan nhưng được UBND tỉnh Khánh Hòa đã biến đổi thành dự án xây dựng khu đô thị, giao đất ở trên đất trồng rừng trái quy định pháp luật.

Infographic

Lên top