11.000 tỉ đồng giảm giá điện vì dịch COVID-19 được phân bổ ra sao?

Việc hỗ trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 sẽ được áp dụng trong 3 tháng. Tổng số tiền hỗ trợ ước tính là 11.000 tỉ đồng.

 

Infographic

Lên top