11 trường hợp bị thu hồi đăng ký và biển số xe từ 1.8.2020

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 58/2020/TT-BCA có hiệu lực từ 1.8.2020 quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện cơ giới đường bộ.

 

Infographic

Lên top