10 điểm ấn tượng của Việt Nam trong chống dịch COVID-19

Đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đang làm rất tốt công tác phòng chống và ngăn chặn dịch COVID-19. Với sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, sự chung tay của người dân, dịch bệnh này đang được khống chế và từng bước bị đẩy lùi.

 

Infographic

Lên top