Thi đua thực hiện mục tiêu giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VH
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VH
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VH