Sơn La: Đồng chí Trần Chinh Chiến tiếp tục giữ chức Chủ tịch LĐLĐ huyện Mộc Châu

Ra mắt BCHCĐ huyện Mộc Châu khóa IX, nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: Minh Hải
Ra mắt BCHCĐ huyện Mộc Châu khóa IX, nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: Minh Hải
Ra mắt BCHCĐ huyện Mộc Châu khóa IX, nhiệm kỳ 2017-2022. Ảnh: Minh Hải