LĐLĐ thị xã Phổ Yên tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2018-2023

Đại hội điểm của LĐLĐ thị xã Phổ Yên đã thành công tốt đẹp.
Đại hội điểm của LĐLĐ thị xã Phổ Yên đã thành công tốt đẹp.