Khai mạc Đại hội XIV Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”

Đồng chí Vũ Ngọc Vinh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIII phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn.
Đồng chí Vũ Ngọc Vinh - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc khóa XIII phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn.