Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023

Toàn cảnh Đại hội CĐ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Toàn cảnh Đại hội CĐ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.
Toàn cảnh Đại hội CĐ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023.