Khai mạc Đại hội Công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN lần thứ XXV

Đồng chí Ngô Đức Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch CĐ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN  phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: H.A
Đồng chí Ngô Đức Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch CĐ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: H.A