Khai mạc Đại hội CĐ tỉnh Hà Giang lần thứ XVI, nhiệm kì 2018-2023

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật phát biểu tại Đại hội.
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Trần Văn Thuật phát biểu tại Đại hội.