Hà Nội: 25 đồng chí được bầu vào BCH LĐLĐ quận Long Biên nhiệm kỳ 2018 - 2023

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH LĐLĐ quận Long Biên nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Nguyễn Công
Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH LĐLĐ quận Long Biên nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ảnh: Nguyễn Công