Gắn biển công trình cần kết hợp khen thưởng kịp thời

Ông Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội (thứ năm, từ trái sang) tại một lễ gắn biển công trình điểm sinh hoạt văn hóa công nhân (ảnh minh họa). Ảnh: Phạm Diệp
Ông Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội (thứ năm, từ trái sang) tại một lễ gắn biển công trình điểm sinh hoạt văn hóa công nhân (ảnh minh họa). Ảnh: Phạm Diệp
Ông Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội (thứ năm, từ trái sang) tại một lễ gắn biển công trình điểm sinh hoạt văn hóa công nhân (ảnh minh họa). Ảnh: Phạm Diệp