Gắn biển các công trình chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Hưng Yên lần thứ XVIII

Đồng Nguyễn Đức Thiện –  Giám đốc Cty Điện lực Hưng Yên và đồng chí Chu Ngọc Hoa Liễu – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh gắn biển công trình Trạm Biến áp 110 KV  Minh Hải. Ảnh: T.N
Đồng Nguyễn Đức Thiện – Giám đốc Cty Điện lực Hưng Yên và đồng chí Chu Ngọc Hoa Liễu – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh gắn biển công trình Trạm Biến áp 110 KV Minh Hải. Ảnh: T.N
Đồng Nguyễn Đức Thiện – Giám đốc Cty Điện lực Hưng Yên và đồng chí Chu Ngọc Hoa Liễu – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh gắn biển công trình Trạm Biến áp 110 KV Minh Hải. Ảnh: T.N