Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đồng chí Tạ Thiên Long được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn TCty Hàng không VN

Ban Chấp hành  Công đoàn TCty Hàng không VN khóa V ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn
Ban Chấp hành Công đoàn TCty Hàng không VN khóa V ra mắt tại Đại hội. Ảnh: Hải Nguyễn